1200 ,- KR IGJEN TIL FRI FRAKT!

Fri frakt fra kr. 1200,-
KLIKK & HENT Oslo
Hjemlevering / budbil
Til kassen
Totalt: 0

Meny

Logg inn

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
TOTALT Kr.0,-
Fri frakt fra kr. 1200,- | KLIKK & HENT Oslo | Hjemlevering / budbil

Salgsbetingelser

Generelt
Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert ved www.flavin.no eid av Flavin.no AS, heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Salgsbetingelser (avtalen) er bindende for begge parter. Flavin.no AS står ansvarlig for transaksjoner gjennom nettsiden.

Priser og levering
Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer MVA på 25 % dersom ikke annet er angitt.
Siden oppdateres daglig hvilket garanterer at prisene alltid er aktuelle. Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil.

Ved kjøp gjennom nettbutikken er det ingen fakturagebyr.
Manuelle kjøp som blir gjort over telefon, epost eller brev belastes med et fakturagebyr på kr. 50,- inkl.mva.

Geografisk område
Vi leverer varer i Norge unntatt Svalbard.

Forsendelse / henting
Alle leveringer skjer normalt med HeltHjem, X-frakt, Posten/Bring, egne ansatte, PostNord eller ved henting på "KLIKK & HENT" hentested om ikke annet er avtalt. Det er kjøperens ansvar ved forsendelse å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. Leveringstiden er normalt 1-5 hverdager, avhengig av hvilken tid på døgnet bestillingen gjøres, og om varene er på lager.  For KLIKK OG HENT hentested er det normalt levering samme dag eller neste arbeidsdag. Dersom varene ikke er på lager er leveringstiden normalt 7-21 dager. Kunde vil få beskjed når varene er sendt fra vårt lager i Oslo.

Dersom varen er skadet ved levering skal dette snarest meldes til selger og helst på ankomst dagen via e-post til post@flavin.no. Det er viktig at du gir en fullstendig beskrivelse med bilder til oss på eventuelle skader som har oppstått. Ser du at emballasjen er skadet ved leveringstidspunktet så skal du også melde dette direkte til den som du kvitterer ut pakken av i de tilfeller det er pakke levert over disk eller på dør.

Uavhentede pakker / ikke mottatt pakke
Transportør sender ut melding om ankommet pakke straks den ankommer ditt lokale postkontor. Dersom pakken ikke er hentet innen 7 dager, returneres den til oss. Dersom en pakke ved hjemlevering ikke mottas så returneres den Flavin.no.  Flavin.no forbeholder seg retten til å avkreve et gebyr dersom en sending ikke hentes eller mottas ved hjemlevering. Dette gebyret dekker våre kostnader ved returforsendelsen samt behandlingen av returen. Gebyr for uavhentede pakker / ikke mottatt hjemlevering er minimum Kr 400,- inkl. mva.

Frakt med budbil
Levering i tidsrommet 09-1700 og kunde må være tilstede for å motta om ikke annet er avtalt.
Ved avbestilling av ordre med budbil levering vil kunden bli belastet kostnad for budbil om den alt er bestillt av flavin.no.
Ved bomtur (ventetid utover 15 minutter for budbil) med retur tilbake til Flavin.no vil kunde totalt belastes totalt 2 x pris for budbil.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde (18år aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

Reklamasjon
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at kunden oppdaget den, gi selgeren melding om at kunden vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet). Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post eller brev).

Avhjelp
Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Flavin.no, betaler ikke selger disse utgiftene.

Angrerett ved forbrukerkjøp iht. Angrerettloven
Angrefristen er 14 dager.  Tiden løper fra kunden har mottatt varen. Forbrukeren må bære kostnadene ved å returnere varene dersom angreretten brukes.
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. 

Det er ikke angrerett på:
  - forseglede hygiene produkter hvis du har åpnet det (bryter forseglingen) som vanlig undertøy, noen hodeputer, madrasser, mm
  - medisinsk utstyr (Samtlige produkter fra Pavis, undertøy ved lyskebrokk, kompresjonstøy, postoperative magebelter, endel puter mm.)

Returnerte varer uten angrerett
Der Flavin.no AS aksepterer retur tilkommer det et returgebyr.
Returgebyr på 10% av ordrelinjen, minimum kr. 100,- inkl. mva.
Der den resterende ordreverdi faller under nivå for oppnådd "fri frakt" så kommer frakt i tillegg.

Ekstraordinære forhold - forbrukerkjøp
Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene
Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, pandemi, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Flavin.no AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Personvern
Alle kundeopplysninger håndteres i henhold til vår Personvern på nettsiden.

Tvister
Tvister som måtte oppstå i tilfelle uenighet om bestemmelser eller betingelser hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting. Alle rettsspørsmål som måtte oppstå skal bedømmes i henhold til norske lover.

Flavin.no AS www.flavin.no av 17. mars 2024